Periode kerjasama pemasaran properti yang ditawarkan oleh Pinhome minimum dalam kurun waktu 1 tahun